Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 4 Bredäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 4 Bredäng Ö 1320 27,7% 36,0% 20,8% 15,5% 8,2% 48,7% 51,3% 0,5% 3,7%
Summa 1320 27,7% 36,0% 20,8% 15,5% 8,2% 48,7% 51,3% 0,5% 3,7%

http://www.val.se