Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 5 Bredäng S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 5 Bredäng S 1432 24,0% 34,6% 21,4% 19,9% 8,5% 46,4% 53,6% 1,4% 2,7%
Summa 1432 24,0% 34,6% 21,4% 19,9% 8,5% 46,4% 53,6% 1,4% 2,7%

http://www.val.se