Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 6 Sätra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 6 Sätra N 1103 23,3% 35,7% 20,2% 20,8% 10,1% 45,1% 54,9% 1,2% 3,1%
Summa 1103 23,3% 35,7% 20,2% 20,8% 10,1% 45,1% 54,9% 1,2% 3,1%

http://www.val.se