Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 7 Sätra mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 7 Sätra mellersta 1437 22,0% 34,4% 21,7% 21,9% 7,0% 47,7% 52,3% 1,1% 3,0%
Summa 1437 22,0% 34,4% 21,7% 21,9% 7,0% 47,7% 52,3% 1,1% 3,0%

http://www.val.se