Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 8 Sätra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 8 Sätra S 1180 21,6% 33,2% 21,5% 23,6% 8,4% 47,5% 52,5% 0,7% 4,1%
Summa 1180 21,6% 33,2% 21,5% 23,6% 8,4% 47,5% 52,5% 0,7% 4,1%

http://www.val.se