Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 9 Vårberg mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 9 Vårberg mellersta 1129 29,7% 33,9% 19,8% 16,7% 10,9% 48,3% 51,7% 0,9% 2,1%
Summa 1129 29,7% 33,9% 19,8% 16,7% 10,9% 48,3% 51,7% 0,9% 2,1%

http://www.val.se