Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 10 Portholmsgången mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 10 Portholmsgången mm 1043 23,4% 33,4% 26,3% 17,0% 11,3% 46,6% 53,4% 0,8% 4,5%
Summa 1043 23,4% 33,4% 26,3% 17,0% 11,3% 46,6% 53,4% 0,8% 4,5%

http://www.val.se