Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 11 Ekholmshöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 11 Ekholmshöjden 1353 24,0% 33,5% 24,3% 18,2% 10,2% 45,8% 54,2% 1,3% 3,3%
Summa 1353 24,0% 33,5% 24,3% 18,2% 10,2% 45,8% 54,2% 1,3% 3,3%

http://www.val.se