Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 12 Skärholmen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 12 Skärholmen S 963 17,5% 22,6% 25,4% 34,4% 10,5% 47,2% 52,8% 1,1% 2,3%
Summa 963 17,5% 22,6% 25,4% 34,4% 10,5% 47,2% 52,8% 1,1% 2,3%

http://www.val.se