Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 13 Skärholmens gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 13 Skärholmens gård 1287 22,5% 27,2% 24,6% 25,7% 8,6% 46,3% 53,7% 0,9% 3,3%
Summa 1287 22,5% 27,2% 24,6% 25,7% 8,6% 46,3% 53,7% 0,9% 3,3%

http://www.val.se