Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 14 Stångholmsbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 14 Stångholmsbacken mm 1099 25,8% 36,3% 21,7% 16,1% 11,5% 48,1% 51,9% 1,3% 3,3%
Summa 1099 25,8% 36,3% 21,7% 16,1% 11,5% 48,1% 51,9% 1,3% 3,3%

http://www.val.se