Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 15 Vårberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 15 Vårberg S 1108 25,5% 35,1% 19,2% 20,2% 9,7% 48,2% 51,8% 0,8% 2,7%
Summa 1108 25,5% 35,1% 19,2% 20,2% 9,7% 48,2% 51,8% 0,8% 2,7%

http://www.val.se