Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 16 Storholmsbackarna mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 16 Storholmsbackarna mm 1195 30,2% 37,5% 18,4% 13,9% 8,2% 49,6% 50,4% 0,8% 3,7%
Summa 1195 30,2% 37,5% 18,4% 13,9% 8,2% 49,6% 50,4% 0,8% 3,7%

http://www.val.se