Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 17 Vårberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 17 Vårberg V 1135 18,4% 22,6% 29,0% 30,0% 10,6% 49,7% 50,3% 1,5% 3,3%
Summa 1135 18,4% 22,6% 29,0% 30,0% 10,6% 49,7% 50,3% 1,5% 3,3%

http://www.val.se