Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 19 Skärholmsterassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 19 Skärholmsterassen 929 22,8% 30,9% 27,4% 18,8% 11,0% 48,9% 51,1% 0,6% 6,0%
Summa 929 22,8% 30,9% 27,4% 18,8% 11,0% 48,9% 51,1% 0,6% 6,0%

http://www.val.se