Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 1 Sundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 1 Sundby 2018 17,4% 40,6% 24,8% 17,1% 8,2% 54,5% 45,5% 1,1% 16,7%
Summa 2018 17,4% 40,6% 24,8% 17,1% 8,2% 54,5% 45,5% 1,1% 16,7%

http://www.val.se