Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 2 Flysta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 2 Flysta 1608 18,7% 38,6% 26,6% 16,0% 9,8% 51,4% 48,6% 1,0% 2,2%
Summa 1608 18,7% 38,6% 26,6% 16,0% 9,8% 51,4% 48,6% 1,0% 2,2%

http://www.val.se