Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 3 Solhem Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 3 Solhem Ö 1220 20,1% 35,3% 25,2% 19,4% 11,3% 49,6% 50,4% 1,6% 1,3%
Summa 1220 20,1% 35,3% 25,2% 19,4% 11,3% 49,6% 50,4% 1,6% 1,3%

http://www.val.se