Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 4 Solhem S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 4 Solhem S 1405 15,0% 39,9% 25,8% 19,3% 9,7% 50,5% 49,5% 0,9% 1,6%
Summa 1405 15,0% 39,9% 25,8% 19,3% 9,7% 50,5% 49,5% 0,9% 1,6%

http://www.val.se