Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 5 Solhem V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 5 Solhem V 1380 16,3% 43,8% 23,8% 16,2% 10,4% 50,8% 49,2% 0,7% 2,2%
Summa 1380 16,3% 43,8% 23,8% 16,2% 10,4% 50,8% 49,2% 0,7% 2,2%

http://www.val.se