Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 6 Solhem N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 6 Solhem N 1115 17,1% 31,5% 27,2% 24,2% 7,7% 49,1% 50,9% 1,2% 2,7%
Summa 1115 17,1% 31,5% 27,2% 24,2% 7,7% 49,1% 50,9% 1,2% 2,7%

http://www.val.se