Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 7 Bromsten N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 7 Bromsten N 1287 18,1% 41,1% 24,0% 16,8% 7,9% 50,9% 49,1% 1,5% 2,6%
Summa 1287 18,1% 41,1% 24,0% 16,8% 7,9% 50,9% 49,1% 1,5% 2,6%

http://www.val.se