Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 8 Bromsten mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 8 Bromsten mellersta 1330 21,6% 35,6% 26,3% 16,5% 9,6% 47,4% 52,6% 1,1% 2,9%
Summa 1330 21,6% 35,6% 26,3% 16,5% 9,6% 47,4% 52,6% 1,1% 2,9%

http://www.val.se