Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 11 Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 11 Erikslund 1126 25,0% 30,6% 22,8% 21,6% 10,7% 50,5% 49,5% 0,5% 5,5%
Summa 1126 25,0% 30,6% 22,8% 21,6% 10,7% 50,5% 49,5% 0,5% 5,5%

http://www.val.se