Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 13 Tensta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 13 Tensta C 1155 30,4% 35,5% 20,6% 13,5% 13,9% 45,6% 54,4% 0,5% 10,2%
Summa 1155 30,4% 35,5% 20,6% 13,5% 13,9% 45,6% 54,4% 0,5% 10,2%

http://www.val.se