Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 15 Risingeplan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 15 Risingeplan mm 1183 28,5% 36,0% 21,9% 13,6% 14,5% 49,0% 51,0% 0,9% 7,0%
Summa 1183 28,5% 36,0% 21,9% 13,6% 14,5% 49,0% 51,0% 0,9% 7,0%

http://www.val.se