Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 16 Glömminge-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 16 Glömminge-Sörgården 1125 26,7% 37,8% 21,7% 13,9% 13,8% 49,4% 50,6% 1,0% 7,8%
Summa 1125 26,7% 37,8% 21,7% 13,9% 13,8% 49,4% 50,6% 1,0% 7,8%

http://www.val.se