Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 18 Rinkebystråket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 18 Rinkebystråket 1166 29,8% 39,8% 18,8% 11,7% 15,2% 48,2% 51,8% 0,3% 7,1%
Summa 1166 29,8% 39,8% 18,8% 11,7% 15,2% 48,2% 51,8% 0,3% 7,1%

http://www.val.se