Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 19 Rinkebysvängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 19 Rinkebysvängen V 1143 26,9% 38,8% 22,7% 11,6% 13,9% 50,7% 49,3% 0,6% 7,3%
Summa 1143 26,9% 38,8% 22,7% 11,6% 13,9% 50,7% 49,3% 0,6% 7,3%

http://www.val.se