Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 21 Rinkeby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 21 Rinkeby C 1076 27,0% 35,1% 23,0% 14,9% 11,7% 48,7% 51,3% 0,5% 10,0%
Summa 1076 27,0% 35,1% 23,0% 14,9% 11,7% 48,7% 51,3% 0,5% 10,0%

http://www.val.se