Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 22 Rinkebysvängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 22 Rinkebysvängen Ö 704 16,2% 44,0% 25,1% 14,6% 5,4% 57,2% 42,8% 0,9% 14,3%
Summa 704 16,2% 44,0% 25,1% 14,6% 5,4% 57,2% 42,8% 0,9% 14,3%

http://www.val.se