Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 23 Rinkebysvängen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 23 Rinkebysvängen S 954 22,9% 43,3% 22,5% 11,3% 11,4% 52,2% 47,8% 0,7% 9,4%
Summa 954 22,9% 43,3% 22,5% 11,3% 11,4% 52,2% 47,8% 0,7% 9,4%

http://www.val.se