Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 24 Spånga by

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 24 Spånga by 1061 23,6% 32,0% 24,6% 19,8% 10,8% 48,0% 52,0% 1,8% 7,5%
Summa 1061 23,6% 32,0% 24,6% 19,8% 10,8% 48,0% 52,0% 1,8% 7,5%

http://www.val.se