Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 25 Hjulstastråket södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 25 Hjulstastråket södra 1247 29,8% 37,5% 18,8% 13,9% 11,1% 48,3% 51,7% 0,8% 7,2%
Summa 1247 29,8% 37,5% 18,8% 13,9% 11,1% 48,3% 51,7% 0,8% 7,2%

http://www.val.se