Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 26 Spånga torg-Lunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 26 Spånga torg-Lunda 1240 22,3% 28,8% 17,3% 31,6% 6,0% 45,4% 54,6% 0,8% 1,8%
Summa 1240 22,3% 28,8% 17,3% 31,6% 6,0% 45,4% 54,6% 0,8% 1,8%

http://www.val.se