Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spånga 27 Rinkeby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 27 Rinkeby mellersta 997 27,0% 37,7% 22,2% 13,1% 13,4% 48,3% 51,7% 1,0% 11,7%
Summa 997 27,0% 37,7% 22,2% 13,1% 13,4% 48,3% 51,7% 1,0% 11,7%

http://www.val.se