Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 2 Akalla Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 2 Akalla Ö 1189 20,9% 33,8% 29,7% 15,6% 8,1% 52,0% 48,0% 0,8% 7,6%
Summa 1189 20,9% 33,8% 29,7% 15,6% 8,1% 52,0% 48,0% 0,8% 7,6%

http://www.val.se