Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 3 Akalla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 3 Akalla N 1218 21,1% 32,8% 26,4% 19,7% 7,0% 49,1% 50,9% 2,4% 5,5%
Summa 1218 21,1% 32,8% 26,4% 19,7% 7,0% 49,1% 50,9% 2,4% 5,5%

http://www.val.se