Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 4 Akalla V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 4 Akalla V 1117 16,8% 26,1% 30,3% 26,8% 7,0% 49,2% 50,8% 1,9% 2,7%
Summa 1117 16,8% 26,1% 30,3% 26,8% 7,0% 49,2% 50,8% 1,9% 2,7%

http://www.val.se