Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 5 Akalla S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 5 Akalla S 1005 18,6% 33,4% 27,5% 20,5% 5,7% 48,4% 51,6% 2,3% 2,5%
Summa 1005 18,6% 33,4% 27,5% 20,5% 5,7% 48,4% 51,6% 2,3% 2,5%

http://www.val.se