Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 7 Oslogatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 7 Oslogatan 1390 28,3% 37,8% 22,1% 11,9% 13,7% 48,4% 51,6% 0,7% 8,6%
Summa 1390 28,3% 37,8% 22,1% 11,9% 13,7% 48,4% 51,6% 0,7% 8,6%

http://www.val.se