Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 9 Husby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 9 Husby S 1318 22,4% 41,4% 23,9% 12,3% 9,6% 54,1% 45,9% 0,6% 7,6%
Summa 1318 22,4% 41,4% 23,9% 12,3% 9,6% 54,1% 45,9% 0,6% 7,6%

http://www.val.se