Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 12 Kista mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 12 Kista mellersta 1468 21,3% 33,4% 25,9% 19,5% 6,5% 51,6% 48,4% 1,4% 4,9%
Summa 1468 21,3% 33,4% 25,9% 19,5% 6,5% 51,6% 48,4% 1,4% 4,9%

http://www.val.se