Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 16 Kista Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 16 Kista Gård 1143 38,7% 30,4% 13,0% 17,9% 11,5% 51,6% 48,4% 1,1% 1,7%
Summa 1143 38,7% 30,4% 13,0% 17,9% 11,5% 51,6% 48,4% 1,1% 1,7%

http://www.val.se