Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 17 Ärvinge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 17 Ärvinge N 1362 24,9% 30,6% 26,7% 17,8% 8,8% 49,0% 51,0% 1,2% 4,0%
Summa 1362 24,9% 30,6% 26,7% 17,8% 8,8% 49,0% 51,0% 1,2% 4,0%

http://www.val.se