Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1358 28,5% 28,3% 20,2% 23,0% 7,7% 54,4% 45,6% 2,4% 2,2%
Summa 1358 28,5% 28,3% 20,2% 23,0% 7,7% 54,4% 45,6% 2,4% 2,2%

http://www.val.se