Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 5 1011 29,3% 29,8% 18,5% 22,5% 9,5% 54,5% 45,5% 0,8% 2,1%
Summa 1011 29,3% 29,8% 18,5% 22,5% 9,5% 54,5% 45,5% 0,8% 2,1%

http://www.val.se