Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 6 1299 23,9% 37,4% 21,6% 17,1% 12,0% 53,0% 47,0% 1,4% 1,5%
Summa 1299 23,9% 37,4% 21,6% 17,1% 12,0% 53,0% 47,0% 1,4% 1,5%

http://www.val.se