Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 7 1327 28,9% 29,0% 18,3% 23,8% 8,7% 48,6% 51,4% 1,4% 2,0%
Summa 1327 28,9% 29,0% 18,3% 23,8% 8,7% 48,6% 51,4% 1,4% 2,0%

http://www.val.se