Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 8 1214 26,4% 30,0% 21,1% 22,5% 8,7% 47,2% 52,8% 0,4% 2,2%
Summa 1214 26,4% 30,0% 21,1% 22,5% 8,7% 47,2% 52,8% 0,4% 2,2%

http://www.val.se